Γ΄ Λυκείου

Πληροφορίες

Ξεκινά: 05 October, 2014
Διάρκεια :
Διδάσκων/ουσα: Γ΄ Λυκείου
:
:
:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που προσφέρονται από το Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ για την τρίτη τάξη του Λυκείου (Γ΄ Λυκείου) είναι : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,Βιολογία,Έκθεση και Μαθηματικά.
Τα μαθήματα κατεύθυνσης που προσφέρονται από το Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ για την τρίτη τάξη του Λυκείου (Γ΄ Λυκείου) είναι τα εξής:


Θετική Κατεύθυνση

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία


Τεχνολογική Κατεύθυνση

 • Α.Ε.Π.Π.
 • Α.Ο.Δ.Ε.
 • Μαθηματικά
 • Φυσική


Θεωρητική Κατεύθυνση

 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Λογοτεχνία