Α΄ Λυκείου

Πληροφορίες

Ξεκινά: 05 October, 2014
Διάρκεια :
Διδάσκων/ουσα: Α΄ Λυκείου
:
:
:

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ για την πρώτη τάξη του Λυκείου (Α΄ Λυκείου) είναι τα εξής:

  • Άλγεβρα
  • Αρχαία
  • Βιολογία
  • Γεωμετρία

  • Έκθεση
  • Ιστορία
  • Φυσική
  • Χημεία