Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων για την τρίτη τάξη του Λυκείου (Γ΄Λυκείου)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015
1ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
04/10/2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
11/10/2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
18/10/2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ο.Δ.Ε. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
25/10/2014 1o ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2ο Α.Ο.Θ. 09:00 – 12:00
(Κ) 02/11/2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
08/11/2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 09:00 – 12:00
2ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
15/11/2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
22/11/2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
06/12/2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ο.Δ.Ε. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
13/12/2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ Α’ ΦΑΣΗ
Α’ΦΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
03/01/2015 ΕΚΘΕΣΗ 09:00 – 12:00
05/01/2015 ΜΑΘ/ΚΑ ΚΑΤ. ΜΑΘ/ΚΑ ΚΑΤ. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
10/01/2015 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
2ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
17/01/2015 1o ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2ο Α.Ο.Θ. 09:00 – 12:00
(Κ) 25/01/2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
31/01/2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 09:00 – 12:00
3ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
14/02/2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
21/02/2015 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
28/02/2015 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ο.Δ.Ε. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
07/03/2015 1o ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2ο Α.Ο.Θ. 09:00 – 12:00
(Κ) 15/03/2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 09:00 – 12:00
21/03/2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 09:00 – 12:00
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ Β’ ΦΑΣΗ
Β’ΦΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
05/04/2015 ΕΚΘΕΣΗ 09:00 – 12:00
09/04/2015 1o ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 09:00 – 12:00
15/04/2015 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. Α.Ο.Δ.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝ.ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
19/04/2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. Α.Ε.Π.Π. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
26/04/2015 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
03/05/2015 ΜΑΘ/ΚΑ ΚΑΤ. ΜΑΘ/ΚΑ ΚΑΤ. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 09:00 – 12:00
10/05/2015 Α.Ο.Θ. 09:00 – 12:00