09/04/2015:
Στην Β΄ Λυκείου αντί της Ιστορίας θα διεξαχθεί το μάθημα της Γεωμετρίας.
Στη Α΄ Λυκείου αφαιρείται το μάθημα της Ιστορίας και η ώρα αλλάζει από 09:00 -12:00 σε 10:00 – 13:00.
17/04/2015:
Στις 17/04 δεν θα διεξαχθεί κανένα μάθημα
19/04/2015:
Στην Β΄Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών) αφαιρείτε το μάθημα ΒΑΣ.ΑΡΧΕΣ.ΚΟΙΝ.ΣΠ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους: