Ακολουθεί η πρόσκληση του Φροντιστηρίου Άνοδος για την Εκδήλωση Χριστουγέννων!